Een stapje vooruit

Voor je kind wil je de beste kinderopvang waar het zich spelenderwijs volledig kan ontwikkelen. Onder het dak van Brede School Coevering is Potje Knor gevestigd. Dit is onze samenwerkingspartner voor de opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar.  Samen zorgen we voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind met ons aanbod. Uiteraard hebben jullie een vrije keus in welke opvangorganisatie het beste past bij je kind. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opvang van Potje Knor dan kun je hieronder alvast de eerste informatie over hen vinden.

Dagopvang

Dagopvang bij Potje Knor omvat de zorg voor kinderen van nul tot vier jaar. Deze zorg voor de allerkleinsten stemmen we zoveel mogelijk af op het kind én de wensen van de ouders. Potje Knor werkt daarvoor vanuit vier locaties en heeft voor de dagopvang, groepen met professionele begeleiding. Voor kinderen vanaf twee jaar bieden we het activiteitenprogramma Puk & Ko aan. Ook werken we samen met de verschillende groepen van het peuteraanbod voor een gevarieerd aanbod van activiteiten en om zo spelenderwijs te leren. Aan de hand van leuke thema’s de wereld ontdekken!

Dagopvang: geen vervanging van, maar aanvulling op de opvoeding thuis!
Bij de dagindeling en keuzes die we maken staat altijd het kind voorop. We volgen hierbij ons pedagogisch beleid. We vinden dat elk kind de mogelijkheden moet hebben zich te ontplooien en ontwikkelen en uit te groeien tot een sociaal individu. Potje Knor creëert hiervoor een geborgen en veilige sfeer, biedt structuur en grenzen en houdt altijd rekening met het karakter en aanleg van het kind. Onze pedagogisch medewerkers zijn erop gericht de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren binnen een vertrouwde omgeving.

Zo gaat je kind elke dag een stapje vooruit!

Buitenschoolse opvang

Potje Knor biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. Deze opvang stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van het kind. De kinderen krijgen volop ruimte om hun eigen activiteiten te doen. Sport- en spel, lezen, luisteren naar muziek, knutselen, buiten spelen; noem maar op! De begeleiding zorgt dat elk kind op zijn eigen manier even kan bijkomen van de schooldag. Maar ook op vrije dagen en in schoolvakanties stellen we voor de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma, sportprogramma of creativiteitsprogramma samen.

Samenwerking met basisscholen
Potje Knor heeft met alle basisscholen in Geldrop afspraken gemaakt voor het verzorgen van buitenschoolse opvang. De kinderen worden door ons opgehaald bij school en naar de opvang gebracht.

In onze brede school bieden we buitenschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Potje Knor biedt verschillende mogelijkheden voor buitenschoolse opvang: voorschoolse en naschoolse opvang, of een schooltotaalpakket.

Schooltotaalpakket: professionele opvang, voor én na school
Met het schooltotaalpakket ben je zowel voor school als na school verzekerd van professionele en betrouwbare opvang. ’s Morgens zet je je kind af bij de opvang en wij zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Na school kan je kind even lekker bijkomen van de schooldag. Je kunt met een prettig gevoel naar je werk: je weet dat je kind de hele dag in goede handen is!

Peuteraanbod

Je peuter is van harte welkom bij ons en mag vanaf twee jaar, twee dagdelen gebruik maken van ons peuteraanbod.

Het peuteraanbod is onderdeel van Brede School Coevering. Vanuit het peuteraanbod ontstaat er zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier word je peuter spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Peuters vanaf drie jaar mogen ook deelnemen aan de startgroep van onze brede school, indien zij daar aan toe zijn en dit ook willen. Dit gebeurt natuurlijk ook in overleg met de ouders.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Bij het peuteraanbod kan uw kind onder professionele begeleiding spelen, ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. De peuters worden begeleidt door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Dit betekent dat alle pedagogisch medewerkers VVE zijn opgeleid en dus beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool.

Het VVE traject is echter niet alleen beschikbaar voor de peuters op een speelzaal maar is er voor alle kinderen van twee jaar tot zes jaar. De pedagogisch medewerkers van het peuteraanbod en de leerkrachten van de basisschool van groep één en twee stemmen de activiteiten en thema’s zo goed mogelijk op elkaar af. Ook de uitjes die de peuterspeelzaal organiseert naar bijvoorbeeld de bibliotheek of het kasteel zijn niet alleen leuk maar daarnaast ook leerzaam voor de peuters.

Het peuteraanbod biedt peuters extra begeleiding als zij meer ondersteuning of aandacht nodig hebben op bijvoorbeeld het gebied van taal. Wanneer de peuters hiervoor een indicatie van Zuidzorg hebben ontvangen, kunnen ze tegen een gereduceerd tarief vier dagdelen naar het peuteraanbod komen.

Zorg
Onze pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van de peuters op de voet. Zij gebruiken daar observatielijsten bij die ze meerdere malen per jaar in- en aanvullen. Al in een vroeg stadium signaleren zij wanneer een peuter extra zorg nodig heeft. Wanneer de peuters naar de basisschool gaan, dragen wij hun gegevens over aan de basisschool, zodat de leerkrachten daar een vervolg aan kunnen geven.

Telefoonnummers:

  • Basisschool De Rots: 040 780 2554
  • Dagopvang (rechtstreeks): 040 820 0997
  • Buitenschoolse opvang (rechtstreeks): 040 780 2550
  • Peuteraanbod (rechtstreeks): 040 285 3838
  • Administratie en planning Kinderopvang Potje Knor: 040 286 1185