Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen binnen de brede school én over het wel en wee van je kind. Wij stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen de brede  school en thuis bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van je kind.

  Ouderapp Kwieb
  Via de ouderapp deelt de leerkracht of de directie berichten en foto’s over wat er in de klas speelt, waar in de klas aan wordt gewerkt en alle belangrijke info over school. Je kunt ons ook berichten sturen via Kwieb.

  Via Kwieb kun je instellen dat je pushmeldingen krijgt bij belangrijke berichten, ook kun je onze berichten in je eigen taal lezen.

 • Medezeggenschapsraad

  Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

  Betrokkenheid schoolbeleid

  Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

  MR vergaderingen

  In principe zijn vergaderingen van de medezeggenschapsraad openbaar en wordt er vergaderd op school. Zijn er zaken die je in wilt brengen of suggesties voor de MR, dan kun je een e-mail sturen naar mr@kindcentrumderots.nl.

 • Activiteitencommissie

  Activiteitencommissie basisschool De Rots

  Op onze school hebben wij een zeer enthousiaste, gezellige en actieve activiteitencommissie. Onze activiteitencommissie is een belangrijke schakel tussen school en ouders, met als doel om ouders meer te betrekken bij ons onderwijs en samen met de leerkrachten leuke en ontspannende activiteiten te organiseren voor de leerlingen.

  Taken

  De activiteitencommissie helpt mee met het organiseren van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, sportdag en schoolreis. De ouders van de activiteitencommissie hebben regelmatig extra helpende handen nodig. Via Kwieb zullen zij dan om hulp vragen.

  U bent van harte welkom om deel te nemen aan de activiteitencommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manouk Bruiijsten; manouk.bruijsten@eenbes.nl

  Ouderbijdrage
  Wij zijn een ‘ouderbijdrage vrije school’. We vragen u niet meer om een vrijwillige ouderbijdrage. Om toch wat extra geld te hebben voor de activiteiten op school, zullen we jaarlijks met de leerlingen een actie(dag) opzetten waarbij zij geld inzamelen voor de activiteiten van school (zoals de Sinterklaasviering, de schoolreis, etc). Alle activiteiten gaan gegarandeerd door, ongeacht de ‘opbrengst’ van deze inzamelings-activiteit.

  Voor de extra kosten die we maken voor het schoolkamp van groep 8 vragen we indien nodig een vrijwillige bijdrage.

  Wij zijn van mening dat we hiermee een manier hebben gevonden die eerlijk is voor alle kinderen. Kinderen leren ervan dat deze activiteiten geld kosten en dat het goed is om je ergens voor in te zetten. Misschien geniet je zelfs meer omdat je bijvoorbeeld de schoolreis ook voor een deel zelf verdiend hebt?

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen onafgebroken op school zijn. Zij lunchen maandag, dinsdag en donderdag dus op school.

  Onze school hanteert, net als de meeste andere scholen in Geldrop, het Hoorns model. Dit betekent dat alle kinderen op woensdag- en vrijdagmiddag om 12.30 vrij zijn.

  De schooltijden gelden voor de hele school!

  Maandag 8.30u – 14:45.u
  Dinsdag 8.30u – 14.45u
  Woensdag 8.30u – 12.30u
  Donderdag 8.30u – 14.45u
  Vrijdag 8.30u – 12.30u

  De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht.

  De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen.

  Om 8.25 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen moeten dan naar binnen. Zo kunnen wij om 8.30 beginnen met de lessen. Onze leerlingen komen zelf naar binnen.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de groepen samen buiten. Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door medewerkers van het de brede school. Door de grootte van de school zijn de pauzes in 2 tijdsvakken gesplitst.

  Ochtendpauze op het plein 10:10uur tot 10:25uur
  * groep 5 t/m 8 en taalklas bovenbouw

  Ochtendpauze op het plein 10:30uur t/m 10:45uur
  * groep 1 t/m 4 en taalklas middenbouw

  Middagpauze 12:00uur – 12:25uur:
  * Op het plein groep 3 & 4 en taalklas middenbouw
  * Op het veld groep 7 & 8
  Bij slecht weer spelen de groepen samen op het schoolplein.

  Middagpauze 12:30uur – 12:55uur:
  * Op het plein groep 0/1/2
  * Op het veld groep 5 & 6 en taalklas bovenbouw
  Bij slecht weer spelen de groepen samen op het schoolplein.

  Gym
  * Groep 1/2 gymmen op school in het speellokaal.
  * De groepen 3 t/m 8 en de taalklassen gymmen in gymzaal de Coevering.
  Alle groepen krijgen 2x per week gymles van een vakdocent; juf Manouk of meester Ruud.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
  Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024
 • Studiedagen

  Hieronder vindt u een overzicht van onze studiedagen/middagen.
  Er is 2x een studiemiddag, de andere data zijn studiedagen en is uw kind de hele dag vrij.

  1. Dinsdag 14 november studiemiddag vanaf 12:30uur
  2. Woensdag 6 december
  3. Donderdag 21 december vanaf 12:30uur (i.v.m. kerstviering in de avond)
  4. Vrijdag 26 januari
  5. Woensdag 28 Februari
  6. Dinsdag 2 april
  7. Donderdag 20 juni
  8. Vrijdag 5 juli

Downloads